• Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Artikülasyon ve Fonolojik Bozukluk Arasındaki Fark Nedir?

Fonolojik bozukluğu artikülasyon bozukluğundan ayıran en öneli fark: artikülasyon bozukluğunda çocukların yanlış ürettikleri sesler ses dağarcığında olmazken fonolojik bozukluğu olan çocuklarda sesler ses dağarcığında bulunur ancak çocuk hedef sesin yerine farklı bir ses seçer ve bunu kullanır. Örneğin artikülasyon bozukluklarında çocuk /k/ sesini üretemez ve bu sesin yerine  /t/ sesini üretebilir. /köpek/ yerine /töpet/ gibi, Fonolojik bozuklukta ise çocuk /k/ sesini üretebilmesine karşın bu sesi yanlış kullanır. /kitap/ yerine /kipat/ gibi.