• Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Artikülasyon Sorunlarını Düzeltmek Önemli Midir?

Artikülasyon bozukluğu kişiler arası iletişimi etkilediği gibi beraberinde birçok sorun daha getirmektedir. Yaşam kalitemiz, konuşmamızın yeterliliğinden etkilenir ayrıca  bu durumu sosyal, duygusal, akademik ve/ya da iş hayatını etkileyecek duruma gelebilir. Böyle bir durumda sorunun çözümü daha önemli hale gelir. Konuşmamız bizim bir parçamızdır. Dolayısıyla artikülasyon sorunları acilen ele alınmalıdır.

Bazı aileler çocuklarındaki artikülasyon sorunlarının zamanla ortadan kalkacağı inancı ile bazen gereğinden fazla beklemeyi tercih edebilmektedirler.  Ancak bilinmelidir ki artikülasyon bozuklukları her zaman kendiliğinden düzelmez ve ileriki yaşlarda da sürer. Zamanında düzeltilmeyen problemlerde yaşıtlarından farklı bir konuşma alışkanlığına sahip olan bu çocuklar arkadaşları arasında alay konusu olabilmekte, bu da çocukları sosyalleşmekten ve toplum içine girmekten alıkoymakta ve bazı psikolojik sorunları beraberinde getirebilmektedir. Ayrıca artikülasyon sorunları daha sonra ortaya çıkabilecek okuma-yazma sorunları için de risk faktörüdür.